Bezpłatne szkolenia dla rad pedagogicznych

metody pracy wychowawczej szkolenie rada pedagogiczna

Wychowanie młodego człowieka to jedno z najważniejszych zadań współczesnego świata. To właśnie w procesie wychowania, które przebiega zarówno w domu, jak i w szkole stajemy przed wyzwaniem jakim jest ukształtowanie naszego potencjału jutra – naszego młodego pokolenia. W placówkach edukacyjnych zadanie to jest trudne i wymagające szerokiego wachlarza działań, wyboru rożnych metod i narzędzi. Dlatego powstał projekt „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej”, którego elementem są bezpłatne szkolenia dla rad pedagogicznych.

W ramach projektu proponujemy:

 • bezpłatne szkolenia Rad Pedagogicznych
 • zgłoszenie szkoły do programu rocznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego (w tym: superwizje dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów)
 • warsztaty dla grup klasowych
 • wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych podejmowanych przez szkoły.
Do końca listopada można zgłosić szkołę na bezpłatne szkolenie „Innowacyjne metody i narzędzia w pracy wychowawczej i profilaktycznej” wysyłając do nas wiadomość mail: profilaktyka@instytutep.pl lub dzwoniąc pod numer: 667 886 380

Tematyka szkolenia:

 • nauczyciel jako mentor rozwoju młodego człowieka
 • innowacyjne metody w pracy wychowawczej i profilaktycznej
 • współczesne zagrożenia wychowawcze i profilaktyczne
 • jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami stającymi przed szkołami i nauczycielami
 • szkoła miejscem nowych możliwości edukacyjnych i wychowawczych
 • treningi umiejętności społecznych i wychowawczych – inne spojrzenie na standardowe zadania nauczyciela
 • rozpoznanie trudności edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych uczniów
 • znajdowanie nowych rozwiązań sytuacji kryzysowych w szkole, w tym: budowanie relacji pomiędzy szkołą, a uczniem i jego rodzicami oraz rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych
 • zwiększenie elastyczności i efektywności działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • planowanie i ewaluacja pracy wychowawczej i profilaktycznej

W czasie szkolenia pracujemy nad:

 • wdrażaniem nowych zróżnicowanych form realizacji zajęć wychowawczych i profilaktycznych
 • sposobami określania problemów i potrzeb naszych podopiecznych
 • panowaniem nad własnymi emocjami i jak nauczyć tego uczniów?
 • stworzeniem profilu wychowawcy, który jest dopasowany do współczesnych wyzwań wychowawczych
 • omówieniem zagrożeń współczesnego świata i ich wpływem na działania nauczycieli i pracę szkoły
 • stworzeniem interesujących i budzących emocje zajęć wychowawczych i profilaktycznych
 • zastosowaniem zasad neurodydaktyki w procesach szkolnych
 • znaczeniem wartości w pracy wychowawczej i profilaktycznej
 • poznaniem innowacyjnych metod pracy nad takimi kompetencjami kluczowymi uczniów jak np.: współpraca, kreatywność, komunikatywność
 • sposobami podnoszenia motywacji i zaangażowania w procesy edukacyjne i wychowawcze uczniów i otoczenia szkoły
 • poznaniem zasad i znaczenia superwizji w pracy nauczyciela, wychowawcy i pedagoga
 • tworzeniem atmosfery sprzyjającej dobrej komunikacji i współpracy wśród nauczycieli

Korzyści ze szkolenia dla uczestników:

 • podwyższenie wiedzy z zakresu innowacyjnych metod i narzędzi pracy
 • wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego
 • możliwość udziału w pierwszym tego typu projekcie w Polsce
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności
 • wyłącznie szkoły, których Rady Pedagogiczne brały udział w szkoleniu będą mogły ubiegać się o udział w projekcie całorocznego wsparcia w zakresie działań profilaktyczno-wychowawczych będących zadaniem placówek edukacyjnych