EduSzOK

Projekt EduSzOK, czyli Edukacyjny Szkolny Ośrodek Kariery, powstał w zamyśle jako program wsparcia uczniów i uczennic klas drugich Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie i uczennice mieli poznać własne umiejętności i możliwości zawodowe i społeczne, dokonać krystalizacji swoich planów zawodowych, skorzystać z usług doradcy zawodowego będącego towarzyszem w poszukiwaniu satysfakcjonującej drogi zawodowej. Jednak już na etapie tworzenia projektu, zdecydowaliśmy, że udostępnimy program tak, aby mogli z niego skorzystać nauczyciele i pedagodzy szkolni w całym kraju.

Program składa się z dwóch części:

Warsztatów grupowych oraz spotkań indywidualnych (realizowanych wedle potrzeby oraz możliwości logistycznych). Podsumowaniem realizacji programu jest Indywidualny Plan Działania stworzony dla każdego ucznia i uczennicy.

Poprzez realizację spotkań doradczych zarówno grupowych, jak i indywidualnych, chcemy stworzyć młodzieży możliwość nauczenia się technik adaptacyjnych do zmieniającej się rzeczywistości, odnalezienia się na dynamicznym rynku pracy, podniesienia oceny własnej osoby, podniesienia umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej, opanowanie technik i umiejętności funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Zdjęcia z zajęć

Materiały do pobrania

W efekcie zajęć grupowych uczestnicy otrzymają możliwość rozwoju umiejętności i postaw pożądanych do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, a spotkania indywidualne z doradcami zaopatrzą ich w Indywidualny Plan Działania oraz sprecyzowaną wiedzę na temat swoich kompetencji oraz możliwości rozwoju.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

mazowsze