Moja własna ścieżka

moja wlasna sciezka instytut ep

Rekrutacja szkół do projektu otwarta! Zapraszamy!


Moja własna ścieżka rozwojowa to projekt, który ma skoncentrować się na rozwijaniu w młodzieży gimnazjalnej asertywności, umiejętności komunikacyjnych w grupie, radzenia sobie z konfliktami (moduł 1.), a jednocześnie wesprzeć w dostrzeganiu swoich mocnych stron, budowania poczucia własnej wartości oraz tworzenia indywidualnej ścieżki rozwojowej (moduł 2.).

Forma zajęć
Pracując metodami aktywnymi, silnie angażującymi młodzież, chcemy rozwijać postawy korzystne, ułatwiające funkcjonowanie w społeczeństwie i środowisku rówieśniczym, jednocześnie dając gimnazjalistom narzędzia do asertywnego zachowania w kontekście zachowań ryzykownych.Każda klasa szkolna gimnazjum zgłoszona do programu ma zaplanowane 3 spotkania, każde z nich trwające po 2 godziny lekcyjne. Zajęcia będą prowadzone w formie symulacji, dramy, wizualizacji, aktywizujących ćwiczeń na kreatywne rozwiązywanie konfliktów.

Dla kogo?
Przewiduje się objęcie programem (w formie pilotażu) 5 klas gimnazjalnych. Zapraszamy do udziału młodzież z całej Warszawy.

Zdjęcia z zajęć

Pliki do pobrania

Wszystkich dyrektorów i wychowawców klas zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@instytutep.pl lub nr telefonu 667 886 380.

Warszawa