Share
Myślę pozytywnie

Myślę pozytywnie

O projekcie

Myślę pozytywnie 2017

Jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju i czynnikiem, jaki wprost wpływa na potencjał i przyszłość każdego dziecka, jest zadbanie o jego zdrowie psychiczne. Tak jak dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, tak samo chcemy zadbać o ich zdrowie psychiczne i dać im siłę do harmonijnego rozwoju. Całości naszych działań przyświeca idea edukacji opartej na haśle: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.

Projekt “Myślę pozytywnie” to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat. Zakłada on kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach Narodowego Programu Zdrowia w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

Dlaczego powstał ten projekt?

  • Dzieci i młodzież podlegają wymaganiom, jakie stawiają im zróżnicowane grupy z otoczenia. Sprostanie tym oczekiwaniom powoduje w młodym człowieku poczucie szczęścia, spełnienia, satysfakcji, jednak jeśli nie udaje się osiągnąć stanu pożądanego przez osoby, których zdanie i osąd na temat naszej osoby jest dla nich ważny i istotny, czują frustrację, poczucie przegranej i zaniżenie samooceny oraz negatywną ocenę otoczenia, a w efekcie stany depresyjne w jednostce, a to skutkuje także negatywnym nastawieniem do edukacji i otoczenia.
  • Obserwujemy brak narzędzi do pracy w zakresie zdrowia psychicznego uczniów i uczennic polskich szkół. Badania przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie nauczycieli pokazały, że często czują się oni bezradni wobec niewłaściwych zachowań psychospołecznych uczniów.
  • U wielu młodych osób zaburzenia zdrowia psychicznego nie są zdiagnozowane lub są zbyt późno, mając trwały, negatywny wpływ na dalsze życie. Niezdiagnozowana depresja i brak wsparcia psychicznego ze strony najbliższego otoczenia może prowadzić nawet do samobójstw. W grupie wieku 1519 lat zamach samobójczy był przyczyną prawie co piątego zgonu (26% zgonów wśród chłopców i 16% wśród dziewcząt).

W ramach projektu realizujemy:

  • Bezpłatne szkolenia “Szkolni Liderzy Pozytywnego Myślenia” dla rad pedagogicznych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z całej Polski
  • Bezpłatne konferencje szkoleniowe “Myślę pozytywnie - Edukacja dla Zdrowia psychicznego”, które odbędą się w 16 województwach
  • Przygotowanie programów profilaktycznych, scenariuszy zajęć, algorytmów postępowania i bazy dobrych praktyk
  • Realizacje produkcji filmowych nt. Profilaktyki zdrowia psychicznego (więcej szczegółów już lada moment)
  • Wydanie e-booków i książek dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców
  • Kampanię społeczną “Myślę pozytywnie”
  • Akcję certyfikacji szkół “Szkoła Pozytywnego myślenia”

Już za chwilę zdradzimy wszystkie szczegóły! Niech myślenie pozytywne dotrze do każdej szkoły i każdego domu! Zróbcie to z nami!

Program finansowany ze środków Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Konferencja w Łodzi 20.11 Konferencja w Katowicach 22.11 Konferencja w Białymstoku 27.11 Konferencja w Olsztynie 28.11 Konferencja w Szczecinie 1.12 Konferencja w Kielcach 5.12