Myślę pozytywnie

Platforma myslepozytywnie.pl jest częścią projektu Kompleksowy program wsparcia pozytywnych zmian opartych na wartościach w podejściu do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego. Program jest wielopłaszczyznowy i zakłada dotarcie do nauczycieli, rodziców, jak i bezpośrednio dzieci i młodzieży. Chcemy uświadomić osobom dorosłym mającym wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Częścią projektu była też kampania Poukładaj sobie w głowie na Nowy Rok realizowana w internecie i skierowana do dzieci i młodzieży. W ramach kampanii powstał spot, w którym wystąpiła Joanna Jabłczyńska i Marcin Mroziński. Aktorzy zachęcali młodzież do zaplanowania zmian w podejściu do świata w Nowym Roku.

Częścią kampanii były także infografiki, które promowano w mediach społecznościowych, a które miały pokazywać istotne aspekty dbania o zdrowie psychiczne.

infografika-1-poukladaj-sobie-w-glowie