Startup Days for Youth


Startup Days for Youth nawiązuje do nowoczesnego postrzegania gospodarki rynkowej, w której uczestnicy mogą tworzyć swoje miejsce pracy, umiejąc właściwie sprecyzować swoje umiejętności i możliwości, a także określać potrzeby rynku i na nie odpowiadać. W kontekście obecnie prężnie powstających startupów pokażemy, jak duże znaczenie mają umiejętności tzw. “miękkie” (kreatywność, empatia, współpraca, innowacyjność), aby poradzić sobie na rynku pracy. Włączymy uczestników zajęć – uczniów i uczennice szkół gimnazjalnych – do udziału w praktycznych zajęciach promujących postawy przedsiębiorcze.

Forma zajęć
Zajęcia będą organizowane w innowacyjnej formie projektowej, wykorzystującej elementy wydarzeń startupowych, uczniowie zapoznają się z nowymi formami przedsiębiorczego spędzania czasu, pracy na modelach biznesowych oraz zarządzania projektami. W programie zajęć stosowane będą innowacyjne metody pracy: uczenie przez doświadczenie, gra symulacyjna, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Młodzi wymyślają własne firmy
W trakcie cyklu 4 spotkań grupy uczniowskie będą tworzyły swoje pomysły na innowacyjne przedsięwzięcie, opracowywały i przygotowywały prototypy produktów i usług, które będą chcieli zapewnić swoim odbiorcom. Na zakończenie zaplanowana jest uroczysta gala, w trakcie której każda grupa przedstawi wyniki swojej pracy i będzie przekonywać społeczność szkolną do swoich produktów i usług.

Zdjęcia z zajęć

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

mazowsze