Zagrożenia współczesnego świata a praca wychowawczo-profilaktyczna

zagrożenia współczesnego świata szkolenie

Szkolenie odbędzie się w 16 grudnia 2016 roku w Wołowie, woj. dolnośląskim. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: profilaktyka@instytutep.pl


„Zagrożenia współczesnego świata w aspekcie rozwoju młodych osób i metody profilaktyczne oparte na wartościach” to szkolenie skierowane w szczególności do nauczycieli-wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Uczestnicy będą pracowali z trenerami głównie metodami aktywnymi: poprzez symulacje, gry i dramę poznają efektywne metody profilaktyczne oraz skonfrontują swoje przekonania i spostrzeżenia z rzeczywistymi zagrożeniami (opartymi na badaniach), które dotykają ich uczniów i uczennic.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • poznanie zasad budowania programów profilaktyczno-wychowawczych zgodnych z najnowszymi przepisami MEN
  • poznanie możliwości rozwoju nauczyciela oraz ucznia i szkoły innowacyjnymi metodami
  • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności