TechTeacher

Szkolenie TechTeacher® – nowoczesne technologie dla innowacyjnych nauczycieli kierowane do nauczycieli i edukatorów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu, przygotowywaniem atrakcyjnych materiałów edukacyjnych do lekcji, a także zastosowaniem narzędzi poprawiających produktywność.

Szkolenie TechTeacher® – nowoczesne technologie dla innowacyjnych nauczycieli obejmuje takie wybrane obszary, jak:

 • Podstawowe narzędzia – Word, Excel, PowerPoint. Jak ich używać lepiej? Narzędzia Google dla edukacji.
 • Grafika komputerowa. Proste sposoby na efektowne wyniki. Wprowadzenie do grafiki 3D.
 • Kalendarze, listy zadań, czyli wyznaczanie celów i planowanie z wykorzystaniem aplikacji
 • Wykorzystanie blogów w edukacji – jak wprowadzić to w swojej pracy, jakich błędów uniknąć.
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych jako sposobu na nauczanie i komunikację z uczniami i uczennicami.
 • Wstęp do programowania i znaczenie myślenia programistycznego.
 • Aplikacje mobilne jako wsparcie procesu nauczania.
 • Aplikacje do zarządzania projektowego w edukacji.

Celem szkolenia jest zdobywanie umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym oraz budowania relacji z uczniami oraz rodzicami za pośrednictwem internetu. Uczestnicy poznają najnowocześniejsze aplikacje i programy, które mogą wykorzystać w czasie swoich lekcji oraz poza nimi. Dzięki formie warsztatowej wypróbują „na własnej skórze” te rozwiązania, które będą dla nich najbardziej interesujące, jednocześnie mając dostęp do ekspertów, służących radą i wsparciem.

Ze względu na wielość i różnorodność rozwiązań technologicznych, szkolenie poprzedza badanie potrzeb uczestników. W ten sposób warsztaty efektywnie wpłyną na pozytywne zmiany w sposobie uczenia i dadzą kolejne perspektywy rozwoju zawodowego.

Badania pokazują, że dziecko, któremu przedstawia się te same informacje z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych, nauczy się ich szybciej i będzie bardziej zmotywowane do dalszego zdobywania wiedzy

Szkolenie z TIK dla nauczycieli i edukatorów będzie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wszystkim uczestnikom możliwość zdobycia i rozwinięcia przydatnych umiejętności. Myślimy zarówno o podstawowych użytkownikach komputerów, jak i o zaawansowanych osobach, „śmigających” po bezdrożach internetu.

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie:

 1. certyfikat ukończenia szkolenia
 2. pakiet materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej i elektronicznej)
 3. dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela

Szkolenie standardowe obejmuje 16 godzin szkoleniowych. Cena za uczestnika: 370 zł (grupy 13-osobowe)*

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: kontakt@instytutep.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować na powyższego maila lub telefonicznie: 667 886 380. Szkolenie realizowane w ramach działalności odpłatnej Fundacji. Instytut Edukacji Pozytywnej nie czerpie z niego zysku.

Interesują Cię inne szkolenia dla rad pedagogicznych? Napisz lub zadzwoń. Przygotujemy coś specjalnie dla Twojej szkoły.

* cena uwzględnia konieczność wynajmu komputerów – realizacja w sali komputerowej szkoły obniża koszt szkolenia – po więcej informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.