Szkolenia dla nauczycieli „Wprowadzenie do superwizji”

superwizja bezpłatne szkolenie dla nauczycieli

Rekrutacja na szkolenia w 4 miejscach Polski otwarta!
23.11.2016: Rybnik (rezerwacja miejsc: superwizja-rybnik.evenea.pl)
30.11.2016: Nowa Sól (rezerwacja miejsc: superwizja-nowasol.evenea.pl)
7.12.2016: Zamość (rezerwacja miejsc: http://superwizja-zamosc.evenea.pl/)
12.12.2016: Warszawa (rezerwacja miejsc: http://superwizja-warszawa.evenea.pl/)
Udział bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń!


Superwizja jest metodą szkolenia i wzbogacania kompetencji w zawodach polegających na pracy z ludźmi, dlatego stanowi znakomite narzędzie w pracy edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, przydatne dla każdego nauczyciela i pedagoga. Głównym zadaniem superwizji jest uczenie, analizowania i poszukiwania rozwiązań dla zastanych sytuacji. Najważniejszym aspektem rozwoju podejmowanym w czasie pracy superwizyjnych jest rozwinięcie umiejętnego i profesjonalnego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznym funkcjonowaniu. Istotna jest relacja pomiędzy superwizorem i superwizowanym, w której rozważane są kwestie z rozwoju kompetencji i umiejętności oraz właściwych postaw opartych na wartościach ważnych zarówno w pracy wychowawczej i profilaktycznej podejmowanej w placówkach edukacyjnych.

Superwizja jako metoda wspierająca zarówno rozwój indywidualny nauczycieli, jak i całych społeczności szkolnych. Jest obecnie polecana przez Miisterstwo Edukacji Narodowej jako narzędzie pozwalające na wsparcie pracy nauczycieli i pedagogów, którzy stoją przed zmieniającymi się wyzwaniami edukacyjnymi,wychowawczymi i profilaktycznymi. Udział w projekcie, poczawszy od szkoleń poprzez wsparcie społeczności szkolnych pozwali na rozwój kompetencji i metod pracy nauczycieli, wykorzystywanych do tej pory szeroko w służbach socjalnych i psychologicznych, a obecnie coraz szerzej w edukacji.

Celem szkolenia jest nie tylko zadbanie o coraz lepsze funkcjonowanie wychowawcze i profilaktyczne szkół, ale przede wszystkim wsparcie nauczycieli w ich codziennej pracy i pokonywaniu trudności jakie przed nimi stoją we współczesnej edukacji.

Tematyka szkolenia:

 • szkoła miejscem nowych możliwości edukacyjnych i wychowawczych
 • nowoczesny i rozwijający się nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia
 • metoda superwizji w pracy edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej- jak z niej korzystać aby odnosić sukcesy
 • nowatorskie metody pracy wychowawczej i profilaktycznej w codziennej pracy nauczycieli
 • treningi umiejętności społecznych i wychowawczych – inne spojrzenie na standardowe zadania nauczyciela
 • rozpoznanie trudności edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych uczniów
 • znajdowanie nowych rozwiązań sytuacji kryzysowych w szkole, w tym: budowanie relacji pomiędzy szkołą, a uczniem i jego rodzicami oraz rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych
 • zwiększenie elastyczności i efektywności działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
 • planowanie i ewaluacja pracy wychowawczej i profilaktycznej

rekomendacja men
W czasie szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się, czym jest superwizja i jakie są jej zalety
 • poznają różne typy i obszary zastosowania metody superwizji w codziennej pracy szkolnej
 • poznają własny potencjał i szerokie obszary rozwoju warsztatu pracy
 • zdobędą umiejętności przeprowadzania diagnozy potrzeb wychowawczych i profilaktycznych ucznia oraz doboru metod pracy w zależności od nich
 • zdiagnozują i rozwiną własne kompetencje przydatne do pełnienia roli efektywnego nauczyciela, pedagoga i wychowawcy
 • zdobędą umiejętność projektowania i prowadzenia zindywidualizowanego wsparcia dla grup klasowych i uczniów
 • zdobędą umiejętność zastosowania przydatnych metod i narzędzi w pracy wychowawczej i profilaktycznej
Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie zasad budowania programów profilaktyczno-wychowawczych zgodnych z najnowszymi przepisami MEN
 • poznanie możliwości rozwoju nauczyciela oraz ucznia i szkoły poprzez metodę superwizji
 • certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności pracy metodą superwizyjną
 • wyłącznie szkoły, z których nauczyciele brali udział w szkoleniu będą mogły ubiegać się o udział w projekcie całorocznego wsparcia w zakresie działań profilaktyczno- wychowawczych będących zadaniem placówek edukacyjnych (program obejmuje całoroczne wsparcie nauczycieli, uczniów i osób prowadzących placówki).