Share
NVC w szkole

Komunikacja bez przemocy

Zgłoś swoją placówkę

Formularz zapisu

Komunikacja bez przemocy - kompleksowe szkolenia online

Do programu mogą się zgłosić przedszkola i szkoły podstawowe oraz placówki oświaty (oddziały obejmujące wczesnoszkolny etap edukacyjny). Przed zgłoszeniem do Programu prosimy uważnie zapoznać się z zasadami uczestnictwa (w Regulaminie - do pobrania).

Co otrzymuje placówka zgłaszająca się do programu?

  • szkolenia na platformie zgodne z wytycznymi The Center for Nonviolent Communication;
  • dostęp do rozszerzonej wersji interaktywnych szkoleń e-learningowych;
  • superwizje (3 godziny na placówkę);
  • mentoring (2 godziny na placówkę);
  • wsparcie przeprowadzenia badań klimatu placówki (2 godziny wsparcia);
  • konsultacje specjalistyczne podejmowanych działań;
  • materiały dodatkowe dostępne wyłącznie w programie SMP;
  • opiekę Fundacji, także po zakończeniu projektu;
  • certyfikat potwierdzający udział w Programie.

W Programie przewidzieliśmy wyjątkowe szkolenia skierowane do: nauczycieli, dyrektorów placówek oraz rodziców. Każda z grup otrzymuje DEDYKOWANE wykłady live (dostępne wyłącznie w zaawansowanych szkoleniach) oraz pakiet spotkań z ekspertami. Liczba miejsc ograniczona!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla placówki. Wsparcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

......................................

Często zadawane pytania - FAQ:

P1. Jaki jest program szkoleń?

O1. Program szkoleń dostępny jest do pobrania tutaj. Należy zwrócić uwagę, że zaplanowane są szkolenia podstawowe i rozszerzone dla 3 grup odbiorców: nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Nasze szkolenia podzielone są także pod kątem rodzaju grupy docelowej: przedszkola i szkoły podstawowe. Dzięki temu korzystając z programu chcemy zapewnić Państwu możliwość korzystania ze wsparcia najpełniej dopasowanego do potrzeb. Jest to jedyny taki program w Polsce projektowany we współpracy z certyfikowanymi trenerami NVC z Fundacji MindfulNVC.

P2. Czym się różnią szkolenia podstawowe od rozszerzonych?

O2. Szkolenia rozszerzone w pełniejszy sposób wyczerpują tematykę podnoszoną w poszczególnych zagadnieniach. Wyłącznie w ramach szkoleń rozszerzonych dostępne są wykłady live z certyfikowanymi trenerami NVC. Uwzględniamy tę informację również na certyfikacie indywidualnym potwierdzającym udział w szkoleniu. Udział w szkoleniach rozszerzonych WYMAGA wygospodarowania czasu na udział we wszystkich wykładach live zaplanowanych dla danej grupy szkoleniowej (w sumie 10 godzin wykładów dla każdej grupy: nauczycieli, dyrektorów, rodziców).

P3. Kto może zgłosić placówkę do programu?

O3. Zgłoszenia przyjmujemy na specjalnym formularzu (dostępnym tutaj). Ważne jest dla nas, aby zgłoszenia dokonała osoba decyzyjna (dyrektor placówki) lub inna osoba po uzgodnieniu zgłoszenia z osobą decyzyjną, ponieważ udział w Programie wiąże się z szeregiem korzyści, ale również zobowiązań dla placówki.

P4. Kiedy zaplanowane są wykłady live dla poszczególnych odbiorców?

O4. Przedstawiciele zgłoszonych szkół będą mogli zgłosić się do udziału w wybranych przez siebie edycjach szkoleniowych. Terminarz każdej edycji dla każdej z grup szkoleniowych dostępny jest tutaj.

P5. Gdzie znajdę szkolenia onine?

O5. Obecnie platforma jest w budowie. Będzie dostępna od 5.10.2020.

P6. Czy otrzymam certyfikat ukończenia szkolenia?

O6. Uczestnicy szkoleń podstawowych i rozszerzonych otrzymują certyfikaty indywidualne ze szczegółową informacją na temat liczby godzin szkolenia, liczby godzin wykładów live (w przypadku szkoleń rozszerzonych) oraz zakresie szkolenia. Placówka również otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Programie.

P7. Skąd będę wiedzieć, że moje zgłoszenie zostało przyjęte?

O7. Najpóźniej w ciągu 48 godzin prześlemy maila z informacją o otrzymaniu zgłoszenia. Jeśli mail do Państwa nie dotarł, prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM oraz kontakt z biurem Fundacji. Zakwalifikowanie na listę szkół do programu odbędzie się w ciągu 5 dni od zgłoszenia i otrzymania dokumentów mailowych potwierdzających chęć uczestniczenia Placówki w projekcie podpisanych przez osobę decyzyjną. Aktualna lista placówek w programie dostępna będzie na stronie rekrutacji.

......................................

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu:

  • Patryk Kryślak, tel. 784 732 965, mail: p.kryslak@instytutep.pl
Regulamin udziału w projekcie Zapisz placówkę Terminarz wykładów na żywo
!

Program współfinanso- wany

NPZ na lata 2016-2020

Program współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami merytorycznymi projektu są: Polskie Centrum Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Wsparcie merytoryczne w zakresie Komunikacji bez przemocy zapewnia Fundacja MindfulNVC.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Narodowy Program Zdrowia Polskie Centrum Mediacji Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

NPZ na lata 2016-2020

Program współfinansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami merytorycznymi projektu są: Polskie Centrum Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Wsparcie merytoryczne w zakresie Komunikacji bez przemocy zapewnia Fundacja MindfulNVC.

Ministerstwo Edukacji Narodowej Narodowy Program Zdrowia Polskie Centrum Mediacji Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu