Share
Akademia Superbohaterów

Akademia Superbohaterów

O projekcie

Akademia Superbohaterów - razem przeciwko przemocy

To jeden z naszych ulubionych projektów, nad którego opracowaniem i udoskonaleniem pracujemy od 2 lat. Dlaczego ulubiony? Bo widzimy jak wiele radości i poczucia sprawczości przynosi dzieciom. Realizując zajęcia w narracji superbohaterskiej poznają swoje mocne strony, uczą się działać na rzecz innych, współpracują i uświadamiają sobie, że mają moc, która może zmieniać świat

W 2017 roku, dzięki finansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, trafi bezpłatnie do dzieci w wieku 6-12 lat uczęszczającym do szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Program obejmuje warsztaty dla dzieci z różnych grup i różnych środowisk lokalnych (zarówno na obszarach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich). Będą one nastawione na wspieranie działań profilaktyki alkoholowej w kontekście przemocy w rodzinie. Zajęcia mają dać dzieciom najważniejsze kompetencje do działania, pomagania i asertywnego przeciwstawiania się potencjalnym zagrożeniom. Dzieci mają też zdobyć kompetencje do dostrzegania zagrożeń w swoim środowisku rówieśniczym.

W ramach zajęć dzieci nauczą się:

  • wyrażać swoje emocje
  • rozpoznawać swoje mocne strony
  • radzić sobie z agresywnymi zachowaniami
  • pomagać innym

W ramach projektu powstały bezpłatne materiały do wykorzystania przez nauczycieli - scenariusze zajęć wraz z pomocami dydaktycznymi oraz poradnik dla rodziców, informujący o przejawach przemocy w rodzinie, dający praktyczne porady oraz propozycje pozytywnego spędzania czasu z dzieckiem. Wszystkie materiały są bezpłatnie dostępne do pobrania (i wykorzystania!) pod linkiem poniżej lub w zakładce "Nasze publikacje".

Dotychczasowo w ramach pilotażu Akademia Superbohaterów prowadzona była w 5 szkołach na ternie Polski. Nasi uczestnicy są już adeptami Akademii Superbohaterów i potrafią nie tylko doceniać samych siebie, ale także swoich kolegów i koleżanki, wdrażają małe i duże zmiany w swoich działaniach edukacyjnych i społecznych. Pomagają i radzą sobie z agresją. Dzięki stałemu kontaktowi z dzieciakami, młodzieżą i ich rodzicami wiemy, że supermoce są pielęgnowane nie tylko w domach, ale też w ich życiu szkolnym i rówieśniczym. Największy sukces dla nas to to, że uczestnicy uwierzyli, że są wyposażeni w naturalne „supermoce”, które każdy dostaje i tylko musi odkryć aby wzrastały i pomagały im spełniać marzenia.

Pobierz scenariusze zajęć