Share
Aleksandra Wzorek

Aleksandra Wzorek

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu „Leaders of Learning” Uniwersytetu Harvarda. Prowadząca różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży (profilaktyka uzależnień w ramach projektu „Moja własna ścieżka” i „EduSzOK”, przedsiębiorczość w ramach projektu „Startup Days, rozwój kompetencji kluczowych – kreatywność innowacyjność – w ramach projektu „Laboratorium talentów”), a także dla nauczycieli (szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, tworzenia programów profilaktyczno-wychowawczych, superwizja dla nauczycieli). Posiada udokumentowane ponad 1060 godzin szkoleń, w tym ponad 480 godzin dla kadry pedagogicznej oraz ponad 500 godzin przeprowadzonych warsztatów dla dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich 2 lat.

W 2016 roku prowadziła szkolenia dla nauczycieli „Zapoznanie z metodą superwizji” (650 odbiorców w całej Polsce), „Liderzy pozytywnych zmian w zdrowiu psychicznym” (250 odbiorców w całej Polsce), szkolenia „Komunikacja międzykulturowa” dla wolontariuszy zaangażowanych podczas „Dni w Diecezjach” w Warszawie (150 odbiorców; 50 godzin szkoleniowych) oraz liczne warsztaty i konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży. Obecnie jest superwizorem dla 15 szkół w całej Polsce w ramach projektu „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej”. W 2015 roku przeprowadziła ponad 200 godzin warsztatów i wykładów dla nauczycieli ze szkół w Warszawie w ramach projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”. Twórczyni warsztatów rozwojowych dla nauczycieli, wychowawców i trenerów oraz projektu Szkoła Odpowiedzialna Społecznie. Współpomysłodawca projektów społecznych skierowanych na wspieranie działalności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży.

Współautorka podręcznika (Nie)bój się bloga! Jak wykorzystywać blog w edukacji” powstałego w ramach projektu „Medialab pracownia edukacji i kultury”, programów nauczania oraz podręczników dla nauczycieli w ramach projektu POKL „Gra w klasy: rozwój bez granic”. Współautorka koncepcji „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie” oraz koncepcji zdrowia psychicznego „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”.

Specjalistka w zakresie przygotowania i opracowania badań i raportów społecznych, w tym mi in.: opracowywała badania na potrzeby MPiPS „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” (publikacja: „Teoria i praktyka działania instytucji opieki w Polsce), raporty strategiczne i cząstkowe w zakresie zaleceń legislacyjnych pracy JST, a także funkcjonowania instytucji pomocy społecznej i edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Umiejętności

Szkolenia
90%
Nowe technologie
90%
Analizy i badania
85%
Aleksandra Wzorek Instytut Edukacji Pozytywnej