Share
Educoaching

O projekcie

Educoaching

Program terapeutyczno-edukacyjny wspierający dzieci w naucze i rozwijaniu kompetencji psychiczno-społecznych. W szczególności brały w nim udział dzieci zagrożone zaburzeniami zdrowia psychicznego w powiązaniu z objawami psychomatycznymi, takimi jak: problemy ze snem, zaburzenia nerwicowe, tiki ruchowe, zaburzenia układu pokarmowego i inne. Program obejmował wsparcie specjalistyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych zarówno dla dzieci, jak i rodzin. W ramach programu uczestnicy otrzymali wsparcie psychiatry, psychologa, pedagogów, terapeutów i prawników.

Celem programu było:

  • Rozwinięcie kompetencji psychicznych, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • Zapobieganie zaburzeniom depresyjnym u dzieci i młodzieży
  • Rozwinięcie umiejętności odbiorców związanych z uczeniem się
Wywiad na temat educoachingu