Share
EduSzOK

O projekcie

Edukacyjny Szkolny Ośrodek Kariery

Projekt EduSzOK, czyli Edukacyjny Szkolny Ośrodek Kariery, powstał w zamyśle jako program wsparcia uczniów i uczennic klas drugich Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu. Dzięki uczestnictwu w projekcie mieli poznać własne umiejętności i możliwości zawodowe i społeczne, dokonać krystalizacji swoich planów zawodowych, skorzystać z usług doradcy zawodowego będącego towarzyszem w poszukiwaniu satysfakcjonującej drogi zawodowej. Już na etapie tworzenia projektu, zdecydowaliśmy, że udostępnimy program tak, aby mogli z niego skorzystać nauczyciele i pedagodzy szkolni w całym kraju.

Trzonowe elementy programu:

  • warsztaty grupowe
  • spotkania indywidualne z doradcą zawodowym
  • Indywidualne Plany Działania dla wszystkich uczestników

Poprzez realizację spotkań doradczych zarówno grupowych, jak i indywidualnych, chcieliśmy stworzyć młodzieży możliwość nauczenia się technik adaptacyjnych do zmieniającej się rzeczywistości, odnalezienia się na dynamicznym rynku pracy, podniesienia oceny własnej osoby, podniesienia umiejętności z zakresu komunikacji międzyludzkiej, opanowanie technik i umiejętności funkcjonowania w środowisku zawodowym.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych materiałów z doradztwa zawodowego dostępnych na podstronie "Nasze publikacje", które powstały w ramach tego projektu

Nasze publikacje