Share
Małgorzata Nowicka

Małgorzata Nowicka

Absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ekspertka w zakresie komunikacji społecznej i rozwoju edukacji, pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Trenerka i nauczycielka psychologii, przedsiębiorczości i kultury w placówkach edukacyjnych, a także trener i coach z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, motywowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych. Przeprowadziła ponad 3600 godzin udokumentowanych szkoleń, w tym ponad 1100 godzin szkoleń dla kadry pedagogicznej. Ma na koncie wiele publikacji z zakresu edukacji i wychowania, a w szczególności pracy profilaktyczno-wychowawczej z uczniem, rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwijania kompetencji kluczowych w różnych grupach wiekowych.

Zajmuje się wdrożeniami autorskich programów dla uczniów zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodzin i otoczenia. Współpracuje zarówno z nauczycielami, organami prowadzącymi szkoły, uczniami, jak i rodzicami z ponad 100 szkół na terenie Polski. Prowadzi Educoaching dla rodziców oraz superwizje i coachingi rozwojowe dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkolnych (w zeszłym roku to około 230 godzin). W 2016 roku prowadziła m.in. szkolenia dla nauczycieli „Zapoznanie z metodą superwizji” (650 odbiorców w całej Polsce), „Liderzy pozytywnych zmian w zdrowiu psychicznym” (250 odbiorców w całej Polsce) oraz szkolenia „Komunikacja międzykulturowa” dla wolontariuszy zaangażowanych podczas „Dni w Diecezjach” w Warszawie (150 odbiorców; 50 godzin szkoleniowych). Obecnie jest superwizorem dla 25 szkół w całej Polsce w ramach projektu „Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej”. Prowadzi także zajęcia z grupami klasowymi i warsztaty dla dzieci i młodzieży w obszarze rozwoju kompetencji komunikacyjnych i postaw społecznych. Prowadzi doradztwo edukacyjne i wsparcie indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Jest autorką programów edukacyjnych dla różnych etapów edukacji, współautorką programów edukacji przedsiębiorczości w NBP, programów edukacji społecznej oraz programów doskonalenia dla nauczycieli. Twórczyni programów wychowawczych i profilaktycznych skierowanych zarówno do najmłodszych dzieci i ich opiekunów, jak i do młodzieży i osób. Współautorka koncepcji „Superwizja w szkole. Model i wdrożenie” oraz koncepcji wspierania zdrowia psychicznego: „Pozytywna zmiana dzieje się już dziś. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży”.

Jako ekspert wspiera działania administracji centralnej w zakresie działań nakierowanych na rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i rozwoju edukacji. Obecnie jest także mentorem w zakresie liderstwa dla studentów Uniwersytetu Bostońskiego. Realizuje projekty społeczne i biznesowe w zakresie szeroko rozumianej edukacji, rozwoju postaw obywatelskich i działania opartego na wartościach.

Umiejętności

Szkolenia
95%
Coaching i superwizje
95%
Fundraising
85%
Małgorzata Nowicka Instytut Edukacji Pozytywnej