Share
Moja własna ścieżka

Moja własna ścieżka

O projekcie

Moja własna ścieżka

Moja własna ścieżka rozwojowa to projekt, który realizowaliśmy w warszawskich szkołach ze wsparcia m.st. Warszawy. Obejmował rozwijanie w młodzieży gimnazjalnej asertywności, umiejętności komunikacyjnych w grupie, radzenia sobie z konfliktami, a jednocześnie miał wesprzeć w dostrzeganiu swoich mocnych stron, budowania poczucia własnej wartości oraz tworzenia indywidualnej ścieżki rozwojowej. Był to projekt ukierunkowany na profilaktykę uzależnień poprzez rozwijanie kompetencji inter- i intrapersonalnych

Co zrobiliśmy? Trzy warsztaty (1,5-godzinne), wykorzystujące takie metody jak:

  • metafora i wizualizacja
  • drama
  • symulacje
  • kreatywne rozwiązywanie problemów

Powstał bezpłatny program profilaktyczny, z opisem zajęć warsztatowych (wychowawczo-profilaktycznych) oraz materiałami dydaktycznymi do każdego z 3 spotkań (1,5-godzinnych). Zachęcamy szczególnie wychowawców i pedagogów szkolnych do skorzystania i zmieniania materiałów na swoje potrzeby.

Pobierz program