Share
Bliżej Was

Bliżej Was - Myśl Pozytywnie o Mnie

O projekcie

Bliżej Was - Myśl Pozytywnie o Mnie

Projekt Instytutu skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizowany w terminie od 02.11.2018 do 02.11.2019 r. na terenie województwa mazowieckiego.

Celem projektu było stworzenie programu edukacji w zakresie kształcenia kompetencji społecznych oraz budowania relacji w codziennym życiu. W ramach projektu objęliśmy wsparciem grupę 15 osób dorosłych oraz 10 dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbywały się zajęcia warsztatowe prowadzone zróżnicowanymi metodami dopasowane do możliwości naszych uczestników.

Zajęcia warsztatowe odbywały się raz w miesiącu i dotyczyły:

  • zachowań społecznych w miejscach publicznych
  • nauki budowania relacji
  • tworzenia właściwych nawyków relacyjnych
  • nauki zachowania bezpieczeństwa w kontaktach społecznych, zarówno własnego, jak i innych osób
  • korzystania z urządzeń multimedialnych i zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Dodatkowo w ramach projektu organizowane były zajęcia kreatywne w czasie których wspólnie przygotowaliśmy albumy o naszym mieście, a także uczyliśmy się zachowań proekologicznych.

W projekcie zorganizowano:

  • Spotkania indywidualne dla uczestników z psychologiem i seksuologiem
  • Konsultacje i warsztaty szkoleniowe dla opiekunów uczestników

Projekt finansowany ze środków własnych Fundacji w ramach działalności nieodpłatnej zgodniej z celami Fundacji.

Skontaktuj się z nami