Share
Bezpłatne materiały

Nasze Publikacje i Materiały

Korzystaj Bezpłatnie

Nasze publikacje, promowane teksty, materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć oraz najważniejsze dokumenty dotyczące Instytutu. Pobieraj, zmieniaj, uzupełniaj - na licencji Creative Commons-BY-NC-SA 3.0 PL (Uznanie Autorstwa-Użycie Niekomercyjne-Na tych samych Warunkach). Materiały szczególnie polecane nauczycielom i pedagogom szukającym niestandadrdowych pomysłów na pracę z dziećmi i młodzieżą.

Raporty i koncepcje

Zespół Instytutu opracowuje liczne raporty i koncepcje na potrzeby instytucji rządowych i pozarządowych. Poniżej przedstawiamy programy i koncepcje stworzone w ramach różnych projektów systemowych.

Nad każdym z poniższych dokumentów pracował zespół ekspertów merytorycznych z różnych dziedzin. W naszym przekonaniu tylko spojrzenie na problem z różnych perspektyw pozwala dojść do najbardziej pogłębionych analiz i wniosków. Obszary raportów:

 • Zdrowie psychiczne w obszarze edukacji
 • Superwizja w szkole - wychowanie i profilaktyka
 • Działanie w sytuacjach kryzysowych

Pobierz bezpłatne materiały:

1. Koncepcja profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 2. Superwizja w szkole: model i koncepcja wdrożenia 3. Dobre praktyki działań na rzecz zdrowia psychicznego 4. Procedury działania w sytuacjach zagrażających

Wychowanie i Profilaktyka

Ważnym elementem działalności Fundacji jest wspieranie szkół i placówek oświaty, nauczycieli, a także rodziców w nowoczesnym, pozytywnym procesie wychowawczym i profilaktycznym. Materiały, które przedstawiamy to scenariusze różnorodnych zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży (a także dołączone do nich pomoce dydaktyczne), które opierają się na podmiotowości dziecka i stawianiu na jego potrzeby. W scenariuszach zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie kompetencji kluczowych, społecznych i intrapersonalnych.

Materiały z teczki superwizyjnej wykorzystywane mogą być do wspierania rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Co znajdziecie w tych materiałach:

 • Narzędzia do pracy wychowawczo-profilaktycznej z dziećmi
 • Narzędzia do pracy wychowawczo-profilaktycznej z młodzieżą
 • Materiały wspierające rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli, rodziców
 • Scenariusze lekcji dla dzieci i młodzieży
 • Materiały wspierające opracowanie programów wychowawczo-profilaktycznych

Pobierz bezpłatne materiały:

1. Narzędzia pracy profilaktycznej i superwizyjnej 2. Scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych (zdrowie psychiczne) 3. Ankieta diagnozująca potrzeby w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego 4. Moja własna ścieżka - program profilaktyczny dla młodzieży 5. Akademia superbohaterów - razem przeciwko przemocy 6. Szablon mapy wizyjnej dla dzieci i młodzieży

Przedsiębiorczość

Naszymi działaniami popularyzujemy postawy przedsiębiorcze wśród dzieci i młodzieży. Pokazujemy, że można myśleć kreatywnie, być aktywnym społecznie i sprawczym od najmłodszych lat. Dlatego zachęcamy do skorzystania z materiałów i pomysłów na realizację projektów, warsztatów, ćwiczeń z zakresu przedsiębiorczości

Poniżej znajdziecie różnorodne materiały dydaktyczne, w tym gry, zadania projektowe, które możecie wykorzystywać i dostosowywać do swoich potrzeb. Materiały obejmują:

 • Myślenie kreatywne
 • Poznawanie zasad działania rynku, w tym startupów
 • Tworzenie pomysłów na własne firmy
 • Rozwijanie umiejętności współpracy innowacyjnej
 • Rozwijanie sprawczości i samodzielności w podejmowaniu decyzji

Pobierz bezpłatne materiały:

1. Program zajęć z przedsiębiorczości Startup Days for Youth 2. Budżetowanie dla najmłodszych - szablon ćwiczenia

Doradztwo zawodowe

Materiały wspierające działania z zakresu rozwoju edukacyjnego i zawodowego dla młodzieży. Mogą wspierać warsztaty, które mają pozwolić młodzieży poznać swoje możliwości zawodowe i społecznei dokonać krystalizacji planów zawodowych.

Pobierz bezpłatne materiały:

1. Indywidualny Plan Działania - doradztwo zawodowe 2. Program zajęć grupowych z doradztwa zawodowego

Kultura, sztuka i kreatywność

W Fundacji wierzymy, że umiejętność twórczej ekspresji jest ogromnie istotna dla rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzież, a także dorosłych. Działania artystyczne zbliżają i pozwalają na lepsze poznanie się grup klasowych oraz rodzin. Poniżej przedstawiamy materiały obejmujące takie obszary jak:

 • Kultura lokalna i regionalna
 • Pomysły na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem
 • Elementy arteterapii
 • Rozwijanie twórczości dzieci
 • Kultura języka

Pobierz bezpłatne materiały:

1. Program warsztatów artystycznych o kulturze lokalnej 2. Pomysły na warsztaty artystyczne rodzin z dziećmi 2. Kultura języka - gra planszowa

Specjalne okazje

Przy okazji różnego rodzaju świąt czy innych specjalnych okazji, warto poszukać niestandardowych pomysłów na zajęcia. W ramach naszych warsztatów rozwijamy kompetencje społeczne, kreatywność i innowacyjność dzieciaków i młodzieży. Z uśmiechem i dużą dozą pozytywnej energii.

Pobierz bezpłatne materiały:

1. Program warsztatów z materiałami dydaktycznymi: Dzieci ratują Gwiazdkę 2. Spot promocyjny akcji Dzieci ratują Gwiazdkę z Joasią Jabłczyńską 3. Spot promocyjny akcji Dzieci ratują Gwiazdkę z Marcinem Mrozińskim