Share
Pozytywny Rozwój

Pozytywny rozwój

O projekcie

Kompleksowy program profilaktyki zdrowia psychicznego dla nauczycieli, wykładowców i studentów

Nasze zdrowie nie zależy jedynie od fizycznego potencjału, ale także od tego jak dbamy o nasz potencjał psychiczny, umożliwiający każdemu z nas zaspokajanie swoich potrzeb, osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji z życia, zwiększający zdolność rozwoju, uczenia się, radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności, a także sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu udziałowi w życiu społecznym. Czy wystarczą do tego tylko codzienne ćwiczenia i odpowiednia dieta? Nie. Potrzeba też planu dbania o nasze zdrowie psychiczne.

W ramach projektu wspieramy nauczycieli, studentów i pracowników naukowych wyższych uczelni w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego.

Dlaczego właśnie ta grupa?

  • Wysoki poziom stresu jaki na co dzień towarzyszy w pracy w edukacji i nauce wiąże się z narażeniem na wiele zagrożeń zdrowia.
  • W Polsce zarówno w edukacji, jak i nauce pokutuje podejście indywidualne i nastawienie na osobiste sukcesy i prac samodzielną co skutkuje brakiem budowania atmosfery współpracy i powstawaniem poczucia izolacji.
  • Wskazane grupy mają jeden z najwyższych współczynników wypalenia zawodowego.
  • Wzmożone ryzyko wystąpienia zaburzeń nastroju spowodowanych długotrwałym stresem związanym z dużym naciskiem społecznym i wysokimi, szerokimi i niespójnymi oczekiwaniami i wymaganiami społecznymi w stosunku do wszystkich trzech grup.
  • Społeczna stygmatyzacja osób mających objawy zagrożenia zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego.

Głównym celem projektu jest podkreślenia upowszechnienie wśród pracowników sektora edukacji i nauki, a także studentów, informacji na temat zaburzeń nastroju i stresu występujących ze względu na charakter środowiska pracy lub nauki, w którym przebywają odbiorcy oraz edukacja w zakresie radzenia sobie z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz stygmatyzacją społeczną powiązaną z nimi.

Projekt swoim zasięgiem objął całą Polskę, a specjaliści w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego działali we wszystkich 16 województwach. Program realizowany w latach 2017-2018.

W ramach programu powstały liczne materiały informacyjno-edukacyjne takie jak:

Program finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Strona projektu Pozytywny Rozwój