Share
Komunikacja & Mediacje

Rekrutacja Mediuj w szkole

Zgłoś swoją placówkę

1. Kompleksowe wsparcie wdrożenia mediacji w placówce

Kto może się zgłosić: publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru m.st. Warszawy

Termin realizacji: luty-czerwiec 2020

Co otrzymuje szkoła w ramach wsparcia?

  • Szkolenie mediatorów rówieśniczych dla szkolnych grup młodzieży
  • Szkolenie dla chętnych nauczycieli na mediatorów szkolnych - 5 zjazdów międzyszkolnych lub szkolenie on-line (w zależności od wytycznych epidemiologicznych), łącznie 40 godzin szkoleniowych w tym symulacje i zajęcia praktyczne.
  • Szkolenia dla klas nt. mediacji, rozwiązywania konfliktów, wyrażania swoich potrzeb i komunikacji - 10 godzin na szkołę.
  • Wsparcie procesu przygotowania szkoły do wdrożenia mediacji, w tym: wsparcie stworzenia Szkolnej Koalicji Wsparcia – innowacyjne warsztaty dla rodziców, nauczycieli, uczniów i uczennic oraz przedstawicieli otoczenia szkoły; wsparcie w opracowaniu Szkolnego Programu Rozwiązywania Konfliktów; wsparcie w stworzeniu zestawu procedur szkolnych w zakresie mediacji i rozwiązywania konfliktów; wsparcie procesu tworzenia Szkolnego Klubu Mediacji.
  • Opiekę mentorsko-uperwizyjną dla nauczycieli

Data zakończenia rekrutacji: 10 lutego 2021

W zależności od wytycznych epidemiologicznych program będzie realizowany w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla placówki. Wsparcie jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

_______________________________________

2. Szkolenia dla uczniów i uczennic

Szkolenia dla uczniów i uczennic w zakresie komunikacji interpersonalnej, wyrażania swoich emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów oraz roli mediacji rówieśniczej.

Czas trwania spotkania szkoleniowego: 2 godziny lekcyjne

Trenerzy: Renata Wiśniewska i Maciej Ciechomski- mediatorzy, psychologowie, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Kto może się zgłosić: publiczne szkoły podstawowe (dzieci i młodzież od 13 r.ż.) i szkoły ponadpodstawowe z obszaru m.st. Warszawy– szkoła musi zadeklarować udział min. 5 klas

Termin realizacji: luty-czerwiec 2020

Data zakończenia rekrutacji: 10 lutego 2021

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla placówki. Wsparcie jest współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.

W zależności od wytycznych epidemiologicznych program będzie realizowany w formie stacjonarnej lub zdalnej.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu:

  • Patryk Kryślak, tel. 784 732 965, mail: p.kryslak@instytutep.pl
Formularz zgłoszeniowy
!

Program współfinanso- wany

Mediuj w szkole

Program współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Młoda Warszawa

m.st. Warszawa Młoda Warszawa

Mediuj w szkole

Program współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach programu Młoda Warszawa

m.st. Warszawa Młoda Warszawa