Share
Superwizja w szkole

Superwizja w szkole

O projekcie

Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej

Jest to wyjątkowy program rozwoju kadr szkół i placówek oświaty w zakresie:

1. promowania i wdrażania metody superwizji w szkołach, w szczególności nastawionej na umożliwienie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych;

2. profilaktyki negatywnych skutków zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć uczniowie i uczennice poprzez wspieranie szkół w tworzeniu programów wychowawczo-profilaktycznych.

Ogromnie ważnym elementem projektu jest koncentracja na wartościach i potrzebach rozwojowych (zawodowych i osobistych) nauczycieli i wychowawców - bezpośrednich odbiorców projektu.

W ramach pakietu szkoleniowego szkoła może skorzystać z dopasowanych do potrzeb spotkań, uwzględniających tematykę wychowania i profilaktyki, w tym: rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki, przygotowanie do pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasami, budowanie relacji i współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły, odpowiadanie na zagrożenia współczesnego świata.

Program był realizowany bezpłatnie w 60 szkołach w całej Polsce w latach 2016-2018 i był finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+

Jeśli uważasz, że Twoje grono pedagogiczne potrzebuje wsparcia superwizyjnego, skontaktuj się z nami: 667 886 380 lub mailowo: kontakt@instytutep.pl.

Uwaga! Zapraszamy na stronę internetową www.superwizjawszkole.pl, żeby skorzystać z kilkudziesięciu bezpłatnych materiałów do pracy wychowawczo-profilaktyczną oraz e-learningu dla nauczycieli, który pozwala otrzymać certyfikat Szkolnego Superwizora (opcja dostępna dla każdego chętnego nauczyciela i wychowawcy - twoja szkoła NIE musi być zakwalifikowna do programu!).

Strona projektu Superwizja w szkole