Share
Sytuacje kryzysowe

Sytuacje kryzysowe wsparcie szkół

O projekcie

Wspieranie szkół w sytuacjach kryzysowych

Program wsparcia stworzony w 2015 roku, z którego może skorzystać każda szkoła w Polsce. Obejmuje: szkolenia dla nauczycieli (tematyka uzależniona od zastanej sytuacji problemowej szkoły), warsztaty dla dzieci i młodzieży (dopasowane do potrzeb wychowawczo-profilaktycznych) oraz spotkania konsultacyjne/wspierające dla rodziców.

W zależności od zastanej sytuacji nasi eksperci mogą przeprowadzić w Państwa szkole:

  • spotkania o charakterze mediacyjnym
  • superwizje i obserwacje konkretnych klas i nauczycieli
  • spotkania strategiczne z zespołami specjalistycznymi

Nasi eksperci są nie tylko wyjątkowymi specjalistami, są też osobami godnymi zaufania, które zobowiązują się do zachowania poufności. Jeśli Twoja szkoła poszukuje wsparcia wielopoziomowego - zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami