Share
TechTeacher

O projekcie

TechTeacher

Szkolenie TechTeacher® – nowoczesne technologie dla innowacyjnych nauczycieli kierowane do nauczycieli i edukatorów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu, przygotowywaniem atrakcyjnych materiałów edukacyjnych do lekcji, a także zastosowaniem narzędzi poprawiających produktywność.

Celem szkolenia jest zdobywanie umiejętności wykorzystywania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym oraz budowania relacji z uczniami oraz rodzicami za pośrednictwem internetu. Uczestnicy poznają najnowocześniejsze aplikacje i programy, które mogą wykorzystać w czasie swoich lekcji oraz poza nimi. Dzięki formie warsztatowej wypróbują „na własnej skórze” te rozwiązania, które będą dla nich najbardziej interesujące, jednocześnie mając dostęp do ekspertów, służących radą i wsparciem.

Szkolenie TechTeacher® – nowoczesne technologie dla innowacyjnych nauczycieli obejmuje takie wybrane obszary, jak:

  • Podstawowe narzędzia – Word, Excel, PowerPoint. Jak ich używać lepiej? Narzędzia Google dla edukacji.
  • Grafika komputerowa. Proste sposoby na efektowne wyniki. Wprowadzenie do grafiki 3D.
  • Kalendarze, listy zadań, czyli wyznaczanie celów i planowanie z wykorzystaniem aplikacji
  • Wykorzystanie blogów w edukacji – jak wprowadzić to w swojej pracy, jakich błędów uniknąć.
  • Aplikacje mobilne jako wsparcie procesu nauczania.
  • Wstęp do programowania i znaczenie myślenia programistycznego.
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych

Szkolenie z TIK dla nauczycieli i edukatorów będzie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić wszystkim uczestnikom możliwość zdobycia i rozwinięcia przydatnych umiejętności. Myślimy zarówno o podstawowych użytkownikach komputerów, jak i o zaawansowanych osobach, „śmigających” po bezdrożach internetu.

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie: certyfikat ukończenia szkolenia, pakiet materiałów szkoleniowych (w wersji papierowej i elektronicznej), dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela. Zapraszamy do kontaktu szkoły, które chcą skorzystać ze szkolenia dla rad pedagogicznych (grupy 10-12-osobowe).

Zgłoś szkołę