Share
Trening trenerski

Trening trenerski

O projekcie

Warsztaty trenerskie treningu pschologicznego

Celem warsztatów jest przygotowanie pracowników jednostek MSWiA do prowadzenia zajęć grupowych dla osób wykonujących zadania służbowe w warunkach wysokiego poziomu stresu. W ramach warsztatów jego uczestnicy będą mieć m.in. możliwość zidentyfikowania własnych predyspozycji do prowadzenia zajęć psychologicznych w grupie, kształcenia umiejętności komunikacyjnych, pracy z własnymi emocjami oraz poznania zasad pracy w grupie.

Cele szczegółowe:

  • rozwinięcie w uczestnikach warsztatów umiejętności identyfikowania swoich predyspozycji trenerskich oraz budowania wizerunku profesjonalnego trenera;
  • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych uczestników warsztatów;
  • zapoznanie uczestników z zasadami pracy w grupie oraz z grupami warsztatowymi,
  • rozwinięcie kompetencji dydaktyczno-edukacyjnych uczestników warsztatów

Program finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Narodowego Programu Zdrowia