Czekamy

Jaki jest twój styl reagowania?

Jaki jest twój styl reagowania?

Masz więcej pytań? Napisz lub zadzwoń – nasz zespół odpowie nawet na te najtrudniejsze pytania!
Za odpowiedź na każde pytanie przyznaj sobie punkty od 0 do 5, gdzie:

0 - nigdy lub w ogóle nie podobne do mnie,

5 - zawsze lub dokładnie tak jak ja.


 1. Ilekroć muszę zwrócić się do kogoś z jakimś problemem, czuję się niezręcznie
 2. Spotykając się z sarkazmem, szyderstwem i niesprawiedliwą krytyką, zachowuję spokój i pewność siebie.
 3. Łatwo tracę panowanie nad sobą.
 4. Napotykając problem, staram się go rozwiązać, nie szukając ani nie próbując osądzać innych.
 5. Bez problemu potrafię powiedzieć, czego chcę lub, jakie jest moje zdanie.
 6. Uważam, że utrzymuję kontakt wzrokowy z innymi ludźmi - dostateczny dla mnie i dla innych.
 7. Łatwo mnie wytrącić z równowagi lub onieśmielić szyderstwem lub sarkazmem.
 8. O wiele ważniejsze jest dla mnie uzyskanie tego, co chcę, niż zyskanie sympatii innych.
 9. Wolę, żeby ludzie domyślali się, czego chcę niż żebym miał im to powiedzieć.
 10. Wierzę w swoje umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy.
 11. Nie zawaham się przed podniesieniem głosu, twardym spojrzeniem czy użyciem sarkazmu kiedy chcę coś uzyskać od innych.
 12. Posłużę się sarkazmem lub „dowcipem” w celu wzmocnienia swoich argumentów.
 13. Cierpliwość do ludzi nie jest moją najmocniejszą stroną.
 14. Sympatia ludzka jest dla mnie tak ważna, że gotów jestem nawet ją „kupować”.
 15. Nie lubię konfliktów i unikam ich wszelkimi sposobami.
 16. Nie lubię konfliktów, więc posługuję się innymi metodami okazywania uczuć, takimi jak niecierpliwość lub „ucinanie” uwag w pół zdania.
 17. Może nie jestem zbyt bezpośredni w stosunkach z innymi, ale patrząc na mnie , mogą łatwo zgadnąć co myślę.
 18. Łatwo przychodzi mi wytknięcie lub wskazanie kogoś palcem.
 19. Wszelką niecierpliwość, jaką mam wobec innych wyrażam swoim zachowaniem i językiem ciała, a nie bezpośrednio słowami.
 20. Kiedy proszą mnie o zrobienie czegoś, czego nie chcę zrobić, nie odmawiam, ale świadomie przykładam się o wiele mniej niż bym mógł.
RAZEM:
Uległość 0
Agresja 0
Asertywność 0
Bierna agresja 0

Analiza wyników
Poziom nasilenia reakcji:
0-8 – niskie nasilenie danej cechy;
9-17 – nasilenie przeciętne;
18-25 – wysokie;
Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!