Share
Instytut EP

Instytut Edukacji

Pozytywnej

01
Instytut Edukacji Pozytywnej w Polsce
Instytut Edukacji Pozytywnej szkolenia w Polsce
Instytut Edukacji Pozytywnej szkolenia w Polsce

Zmieniamy edukację w całej Polsce

Instytut Edukacji Pozytywnej trafia ze swoimi projektami wszędzie tam, gdzie można spotkać zmotywowanych, innowacyjnych nauczycieli oraz ciekawe świata i chętne do rozwoju dzieciaki. Wierzymy, że zmiana w myśleniu o tym, jak można uczyć (się) zaczyna się od poszczególnych uczniów i uczennic, pedagogów, rodziców, klas i szkół.

Docierając do najdalszych zakątków Polski, promujemy nowe, pozytywne podejście do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, wykorzystując technologie i przywiązując wagę do integralności rozwoju. Rozwijamy sposób myślenia o edukacji uwzględniającej aspekty profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego i wychowawcze.

Wspierane Instytucje
02

Nasz Instytut W liczbach

Nasze działania są oparte na dogłębnej analizie sytuacji wyjściowych, indywidualnie określanych potrzeb i oczekiwań. Fundacja współdziała z innymi podmiotami zajmującymi się określonymi obszarami i współpracuje z szerokim gronem specjalistów i ekspertów w różnych obszarach edukacyjnych, profilaktycznych.

100
Godziny szkoleń i superwizji
100
Nauczycieli w projektach
100
Uczniów w projektach