Share
Instytut EP

Instytut Edukacji

Pozytywnej

01
Badanie przed powrotem do szkół
Instytut Edukacji Pozytywnej szkolenia w Polsce
Instytut Edukacji Pozytywnej szkolenia w Polsce

Badania "Powrót do szkoły"

Przed powrotem do nauki stacjonarnej Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” postanowiła zbadać to, o czym wielu mówiło. Było wiele teorii i przekonań na ten temat, a co za tym idzie - różne oczekiwania, wyzwania i obawy, jakie dzieci i młodzież mają w związku z powrotem do szkolnych murów.

Co istotne, badanie miało na celu pokazanie realnych, popartych badaniami postaw młodych ludzi do nauki w wersji on-line i off-line. Bezpośrednio zapytaliśmy dzieci i młodzież o to, jakie mają pomysły i sugestie, jeśli chodzi o powrót do nauczania stacjonarnego. Chcieliśmy się dowiedzieć, czego od nas potrzebują, aby poczuć się w placówkach bezpiecznie i na nowo zbudować swoje miejsce i wspólnotę szkolną. Chcieliśmy, żeby ich głos nie został pominięty czy zaniedbany.

Pobierz raport Pobierz raport
02

Nasz Instytut W liczbach

Nasze działania są oparte na dogłębnej analizie sytuacji wyjściowych, indywidualnie określanych potrzeb i oczekiwań. Fundacja współdziała z innymi podmiotami zajmującymi się określonymi obszarami i współpracuje z szerokim gronem specjalistów i ekspertów w różnych obszarach edukacyjnych, profilaktycznych.

100
Godziny szkoleń i superwizji
100
Nauczycieli w projektach
100
Uczniów w projektach