Konferencja „Kręgi wsparcia”

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i rodziców nastolatków do udziału w konferencji Kręgi Wsparcia i Życzliwości. Pomoc dla młodzieży w kryzysach psychicznychw trakcie której omówione zostaną najnowsze rozwiązania, działające na rzecz dobrostanu dzieci i młodzieży w oparciu o model deinstytucjonalizacji pomocy i wdrażania rozwiązań bazujących na pomocy środowiskowej w sytuacji kryzysu psychicznego.

Program Konferencji

  1. Wystąpienie otwierające. Zapoznanie z programem „Działaj/Rozmawiaj – wsparcie rówieśnicze na rzecz dobrostanu psychicznego”.
  2. Trafne wsparcie, celna pomoc – korzyści z wdrożenia projektu wsparcia rówieśniczego oczami uczniów i nauczycieli.
  3. Skuteczne zarządzanie kryzysami w szkole z wykorzystaniem zasobów dostępnych w szkole.
  4. W jaki sposób poradnia psychologiczno-pedagogiczna może wspierać szkołę w prowadzeniu skutecznej profilaktyki zdrowia psychicznego.
  5. Nie tylko leki pomagają w procesie zdrowienia – znaczenie przyjaznego środowiska wychowawczego w szkole
  6. Kryzys psychiczny nastolatka w ujęciu systemowym.
  7. Diagnoza zasobów i zagrożeń z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych.
  8. Budowanie przyjaznego klimatu szkoły jako warunek profilaktyki i zdrowienia dzieci i młodzież.
  9. Jak organizacje pozarządowe stymulują zmiany systemowe w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  10. Systemowe rozwiązania w edukacji wykorzystujące zróżnicowane czynniki chroniące w ujęciu biopsychospołecznym.

Konferencja w formule online. Udział jest bezpłatny, wymagana wcześniejsza rejestracja.

——————————

Działanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!