Działam

Wspieram działania Instytutu

Chcę pomóc jednorazowo

Wspieram jednorazowo

Wspieram działania Instytutu Edukacji Pozytywnej, w tym w szczególności:

działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

bezpłatne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w Polsce

działania skierowane na wsparcie edukacyjno-rozwojowe uczniów i uczennic ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

zajęcia w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych

działania na rzecz wsparcia edukacyjnego i emocjonalnego dla dzieci i młodzieży w Ukrainie

realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych w polskich szkołach

Aby przekazać nam darowiznę za pomocą przelewu bankowego, prosimy postępować według poniższej instrukcji:

Krok 1. Skopiuj do przelewu dane: Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej", ul. Lebiodowa 11L, 04-674, nr konta: 05 1090 1870 0000 0001 3523 0634

Krok 2. Wpisz kwotę i tytuł przelewu: "Darowizna jednorazowa na działania Instytutu Edukacji Pozytywnej Imię i Nazwisko"

Zorganizuj zbiórkę na Facebooku

Chcę pomagać na stałe

Wspieram co miesiąc

Dzięki comiesięcznym wpłatom wspieram Instytut Edukacji Pozytywnej w:

stałych działaniach na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

dotarciu z materiałami i wsparciem do najdalszych zakątków Polski

rozwiązywaniu sytuacji trudnych, kryzysowych w szkołach i placówkach oświaty

zapewnianiu realnej zmiany w polskim systemie edukacji, zmiany dostępnej dla każdego młodego człowieka

prowadzeniu stałych działań badawczych i strażniczych w obszarze edukacji w Polsce

tworzenia najbardziej dostępnych programów szkoleniowych i superwizyjnych

Aby przekazać nam darowiznę za pomocą przelewu bankowego, prosimy postępować według poniższej instrukcji:

Krok 1. Skopiuj do przelewu dane: Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej", ul. Lebiodowa 11L, 04-674, nr konta: 05 1090 1870 0000 0001 3523 0634

Krok 2. Wpisz kwotę i tytuł przelewu: "Darowizna jednorazowa na działania Instytutu Edukacji Pozytywnej Imię i Nazwisko"

Moduł fundraisingowy powstał w ramach realizacji zadania: “Pełna Moc dla Edukacji”  (dalej „Projekt”) współfinansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach “Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskiej na lata 2018-2030 PROO

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!