Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Instytut Edukacji Pozytywnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej instytutep.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-21.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-07-01.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-06-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Edukacji Pozytywnej.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Podświetlanie linków z wykorzystaniem klawisza TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Aleksandry Wzorek, e-mailowo — wzorek@instytutep.pl lub telefonicznie — +48 667886380

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Instytutu Edukacji Pozytywnej, ul. Korkowa 119/123, I piętro

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Korkowej oraz od ul. Króla Maciusia. Oba wejścia znajdują się na wysokości chodnika. Dla gości przeznaczone jest środkowe wejście od ul. Korkowej. Do drzwi Fundacji prowadzą schody.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. W przypadku osób poruszających się na wózkach zapewniamy obsługę na parterze budynku. W przypadku odbywania się szkoleń oraz konferencji, zapewnia się dostosowanie: organizowanie wydarzeń na parterze budynku. Budynek w trakcie dostosowania: budowa windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami za szlabanem.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Aplikacje mobilne

Prowadzimy dwie aplikacje mobilne:

 1. Dziennik Wdzięczności
 2. EduZmiana

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!