Ułatwienia dostępu

Mediacje w edukacji

Mediacje w edukacji

„Mediacje w edukacji” to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej. Mediacje szkolne i rówieśnicze to niezbędny systemu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych i kryzysowych w każdej placówce edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu młodzieży. 

Formularz zgłoszeniowy dla szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświaty: https://forms.gle/c11rdrdxHfchS1wp6

Dzięki naszym działaniom szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i inne placówki oświatowe mogą w latach 2021-2023 uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie wprowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych do swojej praktyki.

W ramach programu “Mediacje w szkole” oferujemy każdej zgłoszonej placówce:

  • certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony);
  • szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki;
  • szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych;
  • warsztaty dla Szkolnych Klubów Mediacji;
  • dostęp do mini kursów tematycznych dla młodzieży w formie online;
  • specjalistyczne konsultacje (certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy);
  • udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych;
  • stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym.

“Mediacje w szkole” to element wieloletniego projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 

Dostęp do platformy szkoleniowej: nvcwszkole.pl

Formularz zgłoszeniowy dla szkół ponadpodstawowych i innych placówek oświaty: https://forms.gle/c11rdrdxHfchS1wp6

—————————————————————————————————————————————————————-

Mediacje w edukacji stanowią element realizacji projektu „Klimat szkoły. Tworzymy go razem!” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania całego projektu „Klimat szkoły. Tworzymy go razem!” wynosi 3 381 242,00 zł.

 

Lokalizacja:
Cała Polska
Nabór do programu:
do 31.10.2023
Strona programu:
nvcwszkole.pl
Date:
Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!