NASZ ZESPÓŁ

Mamy różne wykształcenie, różne zainteresowania, ale łączy nas edukacyjna pasja.

Dowiedz się o nas więcej

WYDARZENIA

Informacje o najbliższych spotkaniach w sprawie aktualnych projektów edukacyjnych.

Sprawdź, kiedy i gdzie

POBIERANIE

Nasze publikacje, promowane teksty oraz najważniejsze dokumenty dotyczące instytutu.

Zobacz, co możesz pobrać

Jaka jest nasza misja?

Promujemy nowoczesne, kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do nauczania, zachęcamy do samorozwoju zarówno dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Pragniemy w ten sposób zmieniać sposób myślenia o edukacji.

Nasze działania prowadzimy w Warszawie i całej Polsce. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w szeroko pojęty rozwój osobisty i edukacyjny.

Naszym celem jest zmiana myślenia o współczesnej edukacji jako tradycyjnym i zamkniętym na nowości systemie. My kreujemy świadomą, inspirującą kreatywną edukację jako odpowiedź na potrzeby współczesnego człowieka. Wierzymy, ze edukacja to proces ustawiczny i trwa przez całe życie, a trenerzy, nauczyciele, edukatorzy są przewodnikami i drogowskazami w tej podróży, ale każdy jej uczestnik sam ją kreuje.

Jednym z najodważniejszych naszych planów jest otwarcie Multiplexu Edukacyjnego. Ma on być pierwszym w Polsce miejscem, czerpiącym z różnych nurtów edukacyjnych i dbającym o integralny rozwój swoich odbiorców. Ma promować nowoczesne i innowacyjne podejście do nauczania, a także prowadzić badania nad nowymi metodami dydaktycznymi, powiązanymi z technologiami i ich efektywnością w procesie nauczania.

Wspólnie tworzymy edukację przyszłości.

Realizacja naszych celów

Poszukiwania superbohaterów

warsztaty
10%
Tyle udało nam się zebrać na cele Instytutu. Wciąż potrzebujemy Twojego wsparcia!

Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości. Promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

Statut IEP

Jeśli chcesz nam pomóc, możesz to zrobić dokonując przelewu bezpośrednio na konto organizacji lub za pomocą formularza. Istnieją też inne formy pomocy, takie jak wolontariat czy barter, które chętnie przyjmujemy. Dotacje