Ułatwienia dostępu

Akademia Superbohaterów

Akademia Superbohaterów

Akademia Superbohaterów to program profilaktyczny dedykowany dzieciom w wieku 6-12 lat uczęszczającym do szkół podstawowych, stworzony na zlecenie województwa mazowieckiego. Warsztaty prowadzone na podstawie programu nastawione są na wspieranie działań profilaktyki alkoholowej w kontekście przemocy w rodzinie. Zajęcia mają dać dzieciom najważniejsze kompetencje do działania, pomagania i asertywnego przeciwstawiania się potencjalnym zagrożeniom. Dzieci mają też zdobyć kompetencje do dostrzegania zagrożeń w swoim środowisku rówieśniczym.
Załącznikiem do programu stanowią pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć oraz poradnik dla rodziców przedstawiający pomysły na pozytywne spędzanie rodzinnego czasu.

Opracowanie materiału było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Program pracy profilaktyczno-wychowawczej powstał w 2018 roku. Program dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!