Chodzi o dziecko – Poradnik dla PPP

Chodzi o dziecko – Poradnik dla PPP

Poradnik jest przeznaczony dla kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, jej współpracowników oraz nauczycieli i innych grup osób, których zespolone działania niosą wsparcie dziecku i biorą udział w budowaniu kultury pomagania. Szkicujemy działania poradni w panoramicznym ujęciu współpracy z wieloma instytucjami, których misją jest niesienie pomocy, w tym psychologicznej, promowanie zdrowia psychicznego, budowanie dobrostanu osobistego i społecznego.
Działania PPP lokują się wokół kluczowych wartości, które można przedstawić w postaci zestawu słów: pomoc, opieka, wsparcie, kompetencje, życzliwość, troska, empatia, poprawa jakości życia, dobrostan – dziecko i jego rodzina.

Top
cześć! to my!
Najbardziej
pozytywna fundacja w Polsce
Zmieniamy sposób myślenia o edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Działamy na terenie całej Polski. Czekamy na kontakt od Ciebie!